Neplatiči

Tu uvádzame len dlžníkov, ktorý majú u nás záväzok po dobe splatnosti viac ako jeden mesiac a zlyhali všetky naše pokusy o riešenie a o vyrovannie záväzku voči našej spoločnosti.
  • Ing. Eugen Lipka - LIPKA - Záhradná archtektúra, 931 01 Šamorín IČO: 33468257
  • RANTO - Rastisalav Bulej, Sasinkova 31, 010 01 Žilina IČO: 34933794
  • GO - DEVELOPMENT s.r.o. Za Ľutinkou 14, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 44393032
Zverejnenie našich problémových dlžníkov nám síce v riešení nepomôže, ale môže napomôcť vám, aby vám týto dlžníci nespôsobili starosti.