01. Classic plus – SC 808

Katalógové číslo: 230034 Kategória:

Popis

Cementové flexibilné lepidlo na obkladačky, C2TE podľa normy EN 12004, s dobrými vlastnosťami spracovania a vysokou odolnosťou, na prípravu a kladenie keramických obkladačiek a dlažieb, ako aj jemné kamenivo. Vhodné na podlahové kúrenie a kompozitné izolácie.

  • Interiér a exteriér, steny a podlahy
  • C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
  • T: vysoká odolnosť
  • E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
  • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII