14. HPS 673 – HaftPrimer S | špeciálny náter

Katalógové číslo: 2396.. Kategória:

Popis

Svetlosivý špeciálny základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, modifikovaný kremičitým pieskom na báze polymérovej disperzie na vytvorenie adhéznych premostení na hutných, hladkých a nesavých podkladoch pri následnom škárovaní a pokladaní. Mimoriadne vhodný na kladenie na existujúce keramické obklady. Ako základný náter na zvýšenie priľnavosti na drevo, dlážky z liateho asfaltu a magnezitu a pri starých, zatvrdnutých zvyškoch lepidla, lakoch a PVC krytinách. V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.
● Interiér a exteriér, steny a podlahy
 Vysoká výdatnosť
● Doba sušenia: 1-2 hodiny
● Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie
● Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
● GISCODE D1
 DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4