Schlüter ® DILEX-EMP

Popis

Schlüter ® DILEX-EMP je bezúdržbový profil zušľachtilej ocele pre dilatačné špáry na vyrovnávaniehorizontálnych pohybov a je vhodný pre mechanicky vysoko namáhané dlažby z keramiky a prírodného kameňa pokladané do hrubého maltového lôžka. Profil Schlüter ®-DILEX-EMP poskytuje bezpečnú ochranu hrán dlažieb vystavených pešiemu prevádzka je vhodný aj pre použitie napr v skladovacích a výrobných halách, nákupných centrách, v podzemných garážach au všetkých mechanicky čistených dlažieb. Profil je vhodný pre vytvorenie dilatačných škár v dlažbách a obkladoch z kabrinca,keramiky, z prírodného alebo umelého kameňa, ktoré sa osadzujú do hrubého maltového lôžka. Pohyby obkladové konštrukcie sú zachytávané zasúvaním perododrážky. Profil nemôže zachytávať vertikálne pohyby. Viditeľná šírka profilu Schlüter ®-DILEX-EMP je v základnom postavení 12 mm.