Schlüter ® DILEX -MOP

Popis

Schlüter ® DILEX -MOP je profil zložený zo stabilných ozubených stien z regenerátu tvrdého PVC spojených strednou časťou z mäkkého PVC . Profil sa dodáva v troch výškach a osadzuje sa ako dilatačná špára do dlažieb z kabrinca , keramiky , dosiek z prírodného alebo umelého kameňa pokladaných do hrubého maltového lôžka . Profil rozdeľuje jednotlivé polia dlažby a môže v strednej časti z mäkkého PVC vyrovnávať tlakové napätie . Prípadné napätie v ťahu nemôže byť zachytené , lebo strany profilu nie je možné silovo v maltovom lôžku ukotviť . Boky profilu z tvrdého PVC chránia hrany priliehajúceho obkladového materiálu pri mechanickom namáhaní podlahy technologickým prevádzkou , je však nutné dbať na limity mechanickej odolnosti a zaťažiteľnosti profilov z PVC používaných ako ochrana hrán . Na stranách profilu vyrobených z ekologického regenerátu tvrdého PVC sa môžu vyskytovať menšie farebné odchýlky . Profily sú preto určené predovšetkým pre priemyselné objekty. Schlüter ® – DILEX – MOP je možné zatlačiť aj do dodatočne vyrezaných škár alebo vkladať do vyrezaných škár s väčšou šírkou , napr pri sanácii , pričom zostávajúci priestor po stranách škáry sa starostlivo vyplní škárovacou hmotou , prípadne tiež epoxidovou živicou.