Schlüter ® DILEX -MP

Popis

Schlüter ® DILEX -MP je špeciálny profil z kombinácie tvrdého PVC a mäkkého CPE , ktorý je možné nasadzovaním predlžovacích profilov Schlüter ® – DILEX – MP / V prispôsobiť danej konštrukčnej výške dlažby . Profilový systém je vhodný na vytváranie dilatačných škár v dlažbách z kabrinca , keramiky , dosiek z prírodného alebo umelého kameňa pokladaných do maltového lôžka . Profil rozdeľuje jednotlivé polia dlažby a vyrovnáva príslušné tlakové napätie v strednej časti z mäkkého CPE . Prípadné napätie v ťahu nemôže byť zachytené , lebo strany profilu nie je možné silovo v maltovom lôžku ukotviť . Postranné časti profilu z tvrdého PVC , ktoré sú cca 1 mm prekryté mäkkým CPE , poskytujú ochranu hrán priliehajúceho obkladového materiálu pri malom mechanickom namáhaní napr. v bytovej oblasti , kanceláriách alebo predajných miestnostiach . Schlüter ® – DILEX MP je možné zatlačiť aj do dodatočne vyrezaných škár alebo vkladať do vyrezaných škár s väčšou šírkou , napr pri sanácii , pričom zostávajúci priestor po stranách škáry sa starostlivo vyplní škárovacou hmotou , prípadne tiež epoxidovou živicou .