Schlüter ®-DITRA-DRAIN 8

Popis

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je polyetylénová fólia s pevným tvarom a jednostranne tvarovanou špeciálnou štruktúrou. Na spodnej strane je vybavená povrchom pre zakotvenie do lepidla na obklady a dlažbu. Na vrchnej strane má špeciálnu filtračnú tkaninu. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je všeobecný podklad pre dlažby, slúži ako separačná vrstva a zároveň ako trvalá kapilárne pasívna kontaktná drenáž.