Schlüter ®-DITRA-HEAT

Popis

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás s štruktúrou skosených výliskov, ktorý je na spodnej strane vybavený nosnou časťou. Je všeobecným podkladom pre dlažby so separačnou funkciou, kontaktnou izoláciou a vyrovnávaním tlaku pary. Do neho je možné upevniť systémové vykurovacie káble na vykurovanie podlahy a stien.