Schlüter ®-KERDI-LINE-SR

Popis

Schlüter-KERDI-LINE-SR je izolačná rohož vyrobená zo špeciálnej strieže, ktorá znižuje hluk. Pri profesionálnom inštalovaní spĺňajú overené systémové konštrukčné skladby so Schlüter-KERDI-LINE a KERDI-LINE-SR požiadavky príslušných noriem na zníženie hluku v oblasti sprchových kútov.

Rozmery jednotlivých rohoží: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Môžete objednať balenie po jednej rohoži alebo po 4 rohoží.

Komponenty:

  • prelepenie spojov: Schlüter ®-DITRA-SOUND-K