Schlüter ® -RENO-U/-RAMP

Popis

Schlüter ® -RENO-U/-RAMP sú špeciálne profily pre plynulé spojenie rôzne vysokých podlahových krytín , napríklad v mieste prechodu dlažby na koberec . Navyše sú účinne chránené priliehajúce hrany krytín . Vďaka vymedzovači špáry je definovaná šírka špáry medzi profilom a dlažbou . Schlüter ® – RENO – U sa osvedčuje v oblastiach so silným zaťažením ( vjazdy do garáží a hál , nákupné centrá atď ) Šikmá pohľadová plocha Schlüter ® – RENO – U je tvorená nábehom v uhle cca 25 ° a je ukončená 4 mm vysokou dorazovou hranou . Zamedzí sa tak vzniku hrany medzi rôzne vysokými podlahovými krytinami , o ktorú možno zakopnúť . Schlüter ® – RENO – RAMP sa prednostne používa pre oblasti , vystavenej napr rolovania prepravnými vozíky . Vďaka plochému sklone cca 10 ° a do stratena ubjehajúcemu nábehu je možné cez profil rolovať vysokozdvižným vozíkom . Schlüter ® – RENO – RAMP možno využiť aj tam , kde musia vyhovovať bezbariérovému prevádzky a zhotoviť tak úplne plynulé prechody medzi podlahovými krytinami .

Rez