04. VarioFlex® Silver – Großformat-Flexkleber | lepidlo pre veľké formáty

Katalógové číslo: 230419 Kategória:

Popis

Cementové, striebrosivé, rýchlo tvrdnúce a flexibilné lepidlo na tenké, stredné a tekuté lôžko, C2 EF S1 podľa normy EN 12004. Na kladenie keramických podlahových krytín, najmä na svetlé obkladačky, ktoré sa môžu deformovať a prírodný opracovaný kameň, ako aj veľké formáty. Veľmi jemná, krémová konzistencia na optimálne kladenie podlahových krytín. Vhodné na podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. Ideálne na rýchly postup výstavby na stavbách s pevne stanoveným termínom ukončenia. Vysoká bezpečnosť vďaka sýtemu nánosu na zadnej strane a kontaktnej priľnavosti, ako aj rýchlemu kryštalickému viazaniu vody.

 •  Interiér a exteriér, steny a podlahy
 •  C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
 •  E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
 • F: rýchla adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
 •  S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
 • Receptúra 3-v-1: Kladenie do tenkého, stredného, tekutého lôžka
 •  Najmä na veľkoformátové obkladačky z jemného kameniva 
 •  Vynikajúco sa hodí na nivelačný systém na obkladačky Sopro
 • Striebrosivá malta aj na svetlé alebo translucentné druhy opracovaného kameňa 
 •  Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách
 •  S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
 •  DGNB: Najvyšší stupeň kvality