Schlüter ® DILEX-AHK /-AHKA

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-AHK /-AHKA sú profily s dutým žliabkom vyrobené z hliníka pre vnútorné kúty stien, kuchynskej pracovnej dosky alebo odkladacie plochy, ktoré budú mať keramický obklad. Dodávajú sa s rôzne eloxovanými povrchmi. Vonkajšia plocha profilov vytvára symetricky zaoblený vnútorný kút obkladov.Vymedzovač škáry definuje min. škáru k priľahlému obkladu. Rôzne povrchy umožňujú vytváranie dekoratívnych tvarov a zaujímavých kontrastov. Mimo príťažlivého vzhľadu je umožnené ľahké a dokonalé čistenie vnútorných kútov.Schlüter ®-DILEX-AHK / AHKA možné vhodne kombinovať s inými profilmi Schlüter s rovnakou povrchovou úpravou. Tu je predovšetkým nutné spomenúť ukončovacie profily Schlüter ®-RONDEC, Schlüter ®-DESIGNLINE bordúry a lemovacie profily Schlüter ®-RONDEC-STEP pre kuchynskej pracovnej dosky. Pre tvarovo dokonalé spojenie profilov vo vnútorných kútoch a vonkajších rohoch možno dodať vhodné tvarovky. Profil Schlüter ®-DILEX-AHK je vhodný pre pokládku obkladov na oboch stranách.Schlüter ®-DILEX-AHKA možno napojiť na jednej strane na existujúce obklady.