Schlüter ® DILEX-BWB

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-BWB je profil z plastickej hmoty dodilatačných škár pre osadenie do keramických obkladov adlažieb. Postranné lichoběžníkovitě perforovaná kotevnéramená z regenerátu tvrdého PVC sa kotvia pod obkladom vlepidle na lepenie obkladu a dlažby a prenášajú pohyby dodilatačnej zóny. Profil vyrovnáva tlakové, ťahové a výškové pohyby. Dilatačné a pohľadová plocha z mäkkého CPE zodpovedá šírkou 10 mm bežnému rozmeru dilatačných škár. Môže takzachytávať relatívne veľké pohyby. Schlüter ®-DILEX-BWB možno použiť okrem bytovej oblasti aj v stredne namáhanýchpriestoroch ako sú napr kancelárie alebo predajné miestnosti. Profily sú tiež vhodné pre použitie v exteriéri – napr na fasádach alebo balkónoch.