Schlüter ® DILEX-BWS

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-BWS je profil z plastickej hmoty do dilatačných škár pre osadenie do keramických obkladov a dlažieb. Postranné lichoběžníkovitě perforovaná kotevné ramená z regenerátu tvrdého PVC sa kotvia pod obkladom v lepidle na lepenie obkladu a dlažby a prenášajú pohyby do dilatačnej zóny. Profil vyrovnáva tlakové, ťahové a výškové pohyby. Dilatačné a pohľadová plocha z mäkkého CPE je široká len 5 mm a opticky zodpovedá šírke ostatných škár. Relatívne malá šírka dilatačnej zóny umožňuje zachytenie primerane malého pohybu, ktoré je nutné zohľadniť pri návrhu veľkosti dilatačných polí. Schlüter ®-DILEX-BWS je vhodný predovšetkým ako dilatačná špára v obklade / dlažbe nad rohožou Schlüter ®-DITRA 25. Ak možno očakávať väčšiu pohyby v konštrukcii obkladu a dlažby, odporúčame osadiť Schlüter ®-DILEX-BWB (dilatačné zóna 10 mm). Schlüter ®-DILEX-BWS možno použiť okrem bytovej oblasti aj v stredne namáhaných priestoroch ako sú napr kancelárie alebo predajné miestnosti. Profily sú tiež vhodné pre použitie v exteriéri.