Schlüter ® DILEX-EDP

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-EDP je bezúdržbový profil zušľachtilej ocele pre dilatačné špáry na vyrovnávaniehorizontálnych pohybov, vhodný pre mechanicky vysokonamáhané dlažby z keramiky a prírodného kameňa. ProfilSchlüter ®-DILEX-EDP poskytuje bezpečnú ochranu hrándlaždíc vystavených pešiemu prevádzky, je tiež vhodný pre použitie napríklad v skladovacích a výrobných halách, nákupných centrách, v podzemných garážach auvšetkých mechanicky čistených dlažieb. Pohyby obkladové konštrukcie sú zachytávané zasúvaním pera do drážky profilu.Viditeľná šírka profilu Schlüter ®-DILEX-EDP robí vo svojom základnom postavení 12mm. Spoj na pero a drážku nemôže zachytávať žiadne vertikálne pohyby, a preto je nutné poter vhodne zabezpečiť proti vertikálnemu pohybu. Hrany dlaždíc sú účinne chránené osobitnou konštrukciou postranných kotevných ramien profilov.