Schlüter ® DILEX-EHK

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-EHK je profil s dutým žliabkom zušľachtilej ocele pre vnútorné kúty stien s keramickýmiobkladmi alebo obklady z prírodného kameňa, ktoré musia spĺňať zvýšené hygienické požiadavky. Schlüter ®-DILEX-HKS je rovnako ako Schlüter ®-DILEX-EHK profil s dutým žliabkom z ušľachtilej ocele, má však naviac dilatačné zónunevyžadujúca údržbu a slúži na vyrovnanie príslušných dilatácií. Schlüter ®-DILEX-HKS a Schlüter ®-DILEX-EHK je zvlášť vhodný do hygienickynáročných priestorov, v ktorých vedľa pekného optického vzhľadu záleží tiež na čonajjednoduchším upratovania, ako napríklad v nemocniciach, priemyselnýchkuchyniach, čistých prevádzkach, umyvárňach a v potravinárskom priemyslu. Pre oba typy profilov sú k dispozícii tvarovky pre vonkajšie rohy, vnútorné kúty a spojky.