Schlüter ® DILEX-EP

Schluter Systems

Schlüter ® DILEX-EP je dilatačný profil pre osadenie dospojovacích poterov alebo poterov na deliacej vrstve(plávajúcich poterov). Postranné diely sú z regenerátutvrdého PVC so spodným a horným spojením z mäkkéhoCPE. Profil sa umiestni na podklad a presne sa vyrovná tak,aby sa kryl s dilatačnou škárou, ktorá bude v dlažbe. Schlüter ®-DILEX-EP slúžizároveň ako výšková šablóna pre porovnanie povrchu poteru. Profil je tiež vhodný prepoužitie v liatych poteroch. Postranné upevňovacie ramená profilu Schlüter ®-DILEX-EP sa kotví zo strany do poteru. Tlaková, ťahové a šmykové napätia sú pohlcovaná mäkkou dilatačné zónou.