Schlüter ®-ECK E je rohový profil z ušľachtilej ocele navonkajšie rohy obkladu. Veľmi dobre chráni hrany napríklad vpriemyselných kuchyniach, mäsiarstva, sanitárnychmiestnostiach, nemocniciach apod Plochu profilu tvorísymetricky zaoblený vonkajší roh obkladu. Mimo spoľahlivej ochrany hrán pred mechanickým poškodením sa dosiahne aj čistého adekoratívneho ukončenie rohu obkladu. Schlüter ®-ECK-E je zvlášť vhodný do hygienicky náročných prevádzok v ktorých okrempekného vzhľadu záleží tiež na čo najjednoduchším čistenie, ako napríklad vnemocniciach, priemyselných kuchyniach, čistiarňach, práčovniach, v potravinárskompriemysle a pod Schlüter ®-ECK-E ako vonkajší roh obkladu možno kombinovať s požlábkovými profily z ušľachtilej ocele Schlüter ®-DILEX-EHK ako vnútorným kútom stien a Schlüter ®-DILEX-HKS ako dilatačným spojením podlahy a steny.