Schlüter ® -ECK-K je rohový profil z ušľachtilej ocele pre dodatočné nalepenie na vonkajšie rohy keramických alebo iných obkladov stien . Poskytuje veľmi dobrú ochranu mechanicky namáhaných hrán , napr vo veľkokuchyniach , mäsiarstva , v sanitárnych priestoroch a nemocniciach . Poškodené hrany sa zakryjú a nie je preto nutné obnovovať . Schlüter ® – ECK – K ako vonkajší roh obkladu možno kombinovať s požlábkovými profily z ušľachtilej ocele Schlüter ® – DILEX – EHK ako profilom pre vnútorné kúty stien a Schlüter ® – DILEX – HKS pre spojenie podlahy a steny . Schlüter ® – ECK – KHK je kútový profil s dutým žliabkom z ušľachtilej ocele pre dodatočné nalepenie do vnútorných kútov obkladov alebo iných povrchov . Poškodenie resp . nečisto vykonané vnútorné kúty sa zakryjú a nie je preto nutné opravovať . Pre typ profilu Schlüter ® – ECK – KHK sú k dispozícii tvarovky pre vonkajšie rohy , vnútorné kúty a spojky . Schlüter ® – ECK – K / – KHK je zvlášť vhodný do hygienicky náročných prevádzok , v ktorých okrem pekného vzhľadu záleží tiež na jednoduchom čistenie , ako napríklad v nemocniciach , priemyselných kuchyniach , čistých prevádzkach , umyvárňach a v potravinárskom priemysle . Schlüter ® – ECK – KI je kútový profil z ušľachtilej ocele pre dodatočné nalepenie do vnútorných kútov obkladov alebo iných povrchov stien . Vedľa pekného vzhľadu sa zakryjú poškodené miesta príp . nečisto vykonané vnútorné kúty a nie je preto nutné obnovovať .