Schlüter ®-QUADEC-FS je bordúrový profil, vytvárajúciopticky zaujímavý vzhľad obkladov v interiéroch. Sériuprofilov možno kombinovať so zodpovedajúcimi Schlüter ®-QUADEC profily pre vonkajšie rohy stien. Schlüter ®-QUADEC-FS má cca 10 mm široké pohľadovej plochy. Do 50 mm širokéhovoľného priestoru profilu možno vkladať obkladový materiál, ktorý je použitý na plochesteny alebo prvky z iných materiálov. Hliníkové profily dodávané v rôznych povrchových úpravách umožňujú vytváranie zaujímavých dekoratívnych kontrastov.