Schlüter ®-RENO-T

Schluter Systems

Schlüter ®-RENO-T je profil v tvare T, ktorý sa používa pre dodatočné vytvorenie prechodu medzi susediacimi, rovnako vysokými podlahovými krytinami (napr. medzi keramickú alebo kamennú dlažbou a parketami, betónovou dlažbou, PVC, laminátom, atď). Škára medzi susediacimi krytinami sa najprv vyplní montážnym lepidlom Schlüter ® – kerda-FIX alebo rovnocenným materiálom, do ktorého sa upevní profil Schlüter ®-RENO-T. Potom sa zvislé rameno prechodového profilu vtlačí do škáry. Schlüter ®-RENO-T prekrýva podlahové krytiny a zamedzuje tak poškodeniu ich hrán mechanickým namáhaním.